نگهداری

نگهداری یا مراقبت از فضای سبز به معنی ایمن سازی، زیباسازی، پاکسازی، تقویت، تجدید و توسعه محوطه سبز است که به‌صورت دوره‌ای یا مستمر انجام می‌گیرد. اهمیت نگهداری فضای سبز اگر بیش‌تر از ایجاد آن نباشد، کم‌تر هم نیست. مسئله ایجاد و نگهداری از محوطه سازی نیز تنها به فضای سبز شهری مربوط نمی‌شود. امروز به محوطه‌ سازی‌های خصوصی و تجاری نیز بال‌وپر داده شده و بحث مراقبت از آن‌ها مطرح است. از طرفی محوطه‌های سبز به عنوان یک سیستم‌ پویا نیاز شدیدی به مراقبت اصولی دارند. در صورتی که با این نیاز به شکل صحیح برخورد نشود، نه تنها بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد که ممکن است هزینه‌های اولیه نیز به باد رود!

برای دریافت خدمات کلیک کنید.