طراحی

اولین و مهم ترین قدم برای دسترسی به یک فضای سبز جذاب و فوق العاده، طراحی و اجرای صحیح و اصولی کاملا منطبق با اصول فنی و کلیدی طراحی و اجرای فضای سبز است. دیگر نکته مهم در اجرای فضای سبز، استفاده از متریال و عناصر درجه یک است. انتخاب المان ها و گیاهان در اجرای فضای سبز مرحله بعدی زیبا سازی فضای شما است.

برای دریافت خدمات کلیک کنید.